กิจกรรม

ปฏิทิน

เพิ่มปฏิทินกิจกรรมด้านบน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Kick-off ชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Kick-off ชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความพร้อมในการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมกับ Kbank สำหรับการพัฒนาระบบ Payment Online ของมหาวิทยาลัย