วิธีการเข้าใช้ wifi มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีระบบ WiFi ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ทำให้สามารถเชื่อมต่อและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายภายในมาหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เเละการเข้าใช้งาน WiFi ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดให้ และเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ โปรดใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหวังว่าระบบ WiFi ที่มีความครอบคลุมในมาหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ขอบคุณที่ปฏิบัติตามนโยบายและคำแนะนำเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในมหาวิทยาลัยของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใช้งาน wifi มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก wifi มหาวิทยาลัย
             โดย wifi มหาวิทยาลัยจะมีชื่อว่า "SSRU-WIFI-R"

ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะเด้งหน้าเว็บขึ้นมาให้กรอก Username และ Password
              ให้กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลังจาก login ได้แล้วก็จะสามารถเข้าใช้งาน internet ได้ตามปกติ