วิธีการเข้าใช้ SSRU Smart App

SSRU Smart App เป็นแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University: SSRU) เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และให้ความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ฟังก์ชันและคุณสมบัติของ SSRU Smart App อาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มการใช้งาน เช่น นักศึกษา และบุคลากร จะมีการแสดงผลที่แตกต่างกัน 

SSRU Smart App ทำอะไรได้บ้าง ?

บริการสำหรับนักศึกษา

การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบตารางเรียน

การตรวจสอบและพิมพ์ใบแจ้งหนี้

การขอสำเร็จการศึกษา

การประเมินอาจารย์ผู้สอน


วิธีการ Download และใช้งาน

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกคน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSRU Smart App นี้ได้ทั้งใน App Store (สำหรับ iOS) และ Play Store (สำหรับ Android) โดยการค้นหาชื่อ "SSRU Smart App" ในช่องค้นหาของแอปพลิเคชันที่ท่านใช้งานอยู่


วิธีการเข้า App

ขั้นตอนที่ 1 : คลิกที่ เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2 : เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดให้

               กรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                     Username = เลขบัตรประชน

                     Password = รหัสพนักงาน

               กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                     Username = เลขบัตรนักศึกษา

                     Password = เลขบัตรประชน

ขั้นตอนที่ 3 : ในกนณีที่เข้าครั้งแรก ระบบจะให้ตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้า App บนอุปกรณ์มือถือที่ต้องการใช้งาน

ยืนยันรหัสอีกครั้ง

เสร็จขั้นตอนการเข้าระบบ