วิธีการเข้าใช้ VPN

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายในองค์กรโดยที่ไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลภายนอก การใช้ VPN จะช่วยเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้สามารถป้องกันการแฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดีจากการเข้าถึงข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้ VPN ยังสามารถเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกบล็อกหรือจำกัดจากภายนอกองค์กรได้ด้วย

ทำไมต้องติดตั้งโปรแกรม VPN ?

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับสืบค้นงานวิจัยอยู่หลายฐานข้อมูล เช่น Scopus , EBSCO เป็นต้น และมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ERP , เว็บไซต์หน่วยงาน ดังนั้นจึงสามารถแยกกลุ่มผู้ใช้งานได้เป็น 2 กลุ่มการใช้งานคือ

     1 นักศึกษา และ บุคลากร ที่ต้องการเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

     2 บุคลากร ที่ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น erp และ เว็บไซต์หน่วยงาน

เพื่อให้ นักศึกษา และ บุคลากร สามารถเข้าถึงและใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ และ ระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย โปรดทำการเชื่อมต่อ VPN ก่อนที่จะเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ถ้าไม่ติดตั้งโปรแกรม VPN สามารถใช้งานได้ไหม ?

     โดยปกติ นักศึกษา และบุคลากร ที่จะเข้าใช้งานสืบค้นข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ถ้าอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเเล้วทำการเชื่อมต่อ กับ internet หรือ wifi ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้เลยอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถดูข้อมูลงานวิจัยได้แบบ Full Text โดยไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรม VPN

     แต่ถ้านักศึกษา และบุคลากร ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัย หรืคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับ  internet หรือ wifi ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถามว่า สามารถเข้าใช้งานสืบค้นข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ได้ไหม ตอบว่าได้ แต่... จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะไม่สามารถ โหลดข้อมูลแบบ Full Text ได้

     ดังนั้น การเชื่อมต่อผ่าน VPN จะช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยของการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและบุคลากรกับฐานข้อมูล โดยเข้ารหัสข้อมูลและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้

วิธีการติดตั้งโปรแกรม VPN

ขั้นตอนที่ 1 : โหลดโปรแกรม Ivanti ได้ที่หน้าเว็บนี้ https://ssru.ac.th/vpn.php
                              เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการ มีให้เลือกทั้งระบบ Windows , Mac , ios และ Android 

ขั้นตอนที่ 2 : ติดตั้งโปรแกรมที่ได้ทำการ Download

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ให้ ค้นหาโปรแกรมที่ชื่อว่า "Pulse Secure" แล้วเปิด โปรแกรม

ขั้นตอนที่ 4 : สร้าง Profile การเชื่อมต่อ vpn โดยคลิกที่ Icon +

ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์ข้อมูลการสร้าง Profile ตามรูปด้านล่างนี้
              1 > Type : ให้เลือก Policy Secure (UAC) or Connect Secure (VPN)
              2 > Name : ให้พิมพ์ ssru
              3 > Server URL : ให้พิมพ์ vpn.ssru.ac.th
              4 > ให้กด Add 

ขั้นตอนที่ 5 : เราจะได้ Profile ที่มีชื่อว่า ssru ให้คลิกที่ปุ่ม Connect

ขั้นตอนที่ 6 : ให้ใส่ User Name และ Password ที่เข้าใช้ internet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
              ถ้าต้องการบันทึก User Name และ Password ก็ให้ ติ๊กที่ Save Settings
              เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Connect

              ** ถ้าลืมรหัสเล่น internet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี้ **
              https://itcenter.ssru.ac.th/service/check-internet

ขั้นตอนที่ 7 : ถ้าเข้าเป็นครั้งแรก ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล ถ้าโปรแกรมเป็น version เก่า โปรแกรมจะให้ทำการ update  ก็ให้กด update ได้เลย จะใช้เวลาในการ update ประมาณ 5 นาที

ขั้นตอนที่ 8 : เมื่อ update โปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกเปิดโปรแกรมอีกครั้ง และตอนนี้โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นชื่อ
              Ivanti Secure Access Client ให้คลิกที่โปรแกรมเพื่อเปิดได้เลย

ขั้นตอนที่ 9 : ในขั้นตอนนี้ เราสามารถ vpn ได้เลยโดยไม่ต้องสร้าง Profile แล้วเนื่องจากเราได้สร้าง Profile ตามขั้นตอนที่4               เรียบร้อยแล้ว 

              ถ้าต้องการจะ vpn ให้คลิกที่ปุ่ม Connect ได้เลย แล้วทำตามขั้นตอนที่6

               *** ถ้า vpn สำเร็จ จากปุ่ม Connect จะเปลี่ยนเป็น Disconnect ***

เสร็จขั้นตอนการ vpn

สามารถดูคู่มือในรูปแบบ PDF และ วิดีโอ เพิ่มเติมได้ที่ 

https://ssru.ac.th/vpn.php

กรณีต้องการสืบค้นฐานข้อมูล

หลังจากที่ทำการ vpn เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการ หรือ เว็บไซต์หองสมุด https://library.ssru.ac.th

แล้วไปที่ เมนู ฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการได้เลย