การใช้งาน Moodle 3.11.1

คู่มือการใช้งาน Moodle 3.11.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำคู่มือสำหรับการใช้งาน Moodle มี2รูปแบบคือแบบวิดีโอ และ แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1.รู้จักกับ moodle

2.การจัดการโปรไฟล์

3.การเพิ่มและการจัดการบล๊อค

4.การจัดการสมาชิก

5.การกำหนดให้อาจารย์เป็นผู้สร้างรายวิชา

6.การสร้างประเภทหรือหมวดหมู่ของรายวิชา

7.การสร้างรายวิชาและการตั้งค่ารายวิชา

8.การเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล Page, Book, Label, Source, Folder, URL

9.การเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล Assignment, กระดานเสวนา, ห้องแชท

10.การสร้างคลังแบบทดสอบ

11.การสร้างกิจกรรมแบบทดสอบ

12.การรีเซ็ต การสำรองข้อมูล และการกู้คืนรายวิชา

13.การเพิ่มผู้เรียนเข้าสู่รายวิชา

14.การจัดการแสดงผลของเว็บ การทำงานกับ Theme

15.การใช้ฟอนต์จาก Google Fonts

16.เทคนิคการ upload วิดีโอการสอนขึ้น youtube แล้วนำ link มาใส่ที่เว็บ moodle

17.เทคนิคการเปิดแสดงจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์