วิธีการใช้งาน SSRU Mail 

นักศึกษา และ บุคลากรทุกคน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถใช้บริการอีเมล หรือ SSRU Mail ได้อย่างสะดวกและง่าย โดย SSRU Mail จะเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญสำหรับการติดต่อและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในของมหาวิทยาลัย SSRU Mail ช่วยให้ นักศึกษา สามารถสื่อสารกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอแนะนำให้ทุกคนเข้าใช้งาน SSRU Mail เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

วิธีการใช้งาน SSRU Mail

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เว็บไซต์ http://gmail.ssru.ac.th

ขั้นตอนที่ 2 : ใส่ email ที่ได้รับ
              ในกรณีนักศึกษา ให้ใส่ s แล้วตามด้วย รหัสนักศึกษา เช่น s123456

ขั้นตอนที่ 3 : ใส่รหัสผ่าน
              ในกรณีนักศึกษา รหัสที่ได้คือ ssru แล้วตามด้วย วันเดือนปีเกิน เช่นเกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548
                รหัสผ่านคือ ssru09/02/2548
                *** หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่เข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสใหม่ ก็ให้เปลี่ยนตามที่ต้องการได้เลย

เมื่อเข้ามาได้แล้วก็จะสามารถ รับ ส่ง email ของมหาวิทยาลัยได้ตามรูปภาพด้านล่างนี้