วิธีการเข้าใช้ Microsoft Office 365

Microsoft 365 สำหรับสถานศึกษาเป็นเวอร์ชันของ Microsoft Office ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในระหว่างที่ทำการการศึกษาหรือการทำงานในสถาบันทางการศึกษา โดยมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและนอกสถาบันการศึกษา


Office 365 สำหรับนักศึกษาประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่ควรค่าเพื่อใช้งานในการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย


ด้วยคุณสมบัติและโปรแกรมต่างๆ ที่มีให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถใช้งาน Microsoft Office 365 ในการทำงานและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ได้โดยใช้ Username และ password ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดให้ ได้เลย

วิธีการใช้งาน Microsoft 365

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.office.com
                                  เมื่อเข้าหน้าเว็บมาแล้วให้คลิกที่ ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้

ขั้นตอนที่ 2 : ใส่ email มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับ
              ในกรณีนักศึกษา ให้ใส่ s แล้วตามด้วย รหัสนักศึกษา เช่น  " s123456@ssru.ac.th "

                 เเล้วกดปุ่ม ถัดไป

ขั้นตอนที่ 2 : ใส่ รหัสผ่าน  การเข้าใช้งาน
              ในกรณีนักศึกษาที่ไม่เคยเข้าใช้งานให้ใส่รหัสนี้ " ssru@365 "

                 เเล้วกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้

                  เมื่อเข้ามาแล้ว ระบบจะให้ใส่ password ใหม่ นักศึกษาสามารถใส่ รหัสใหม่ได้ตามต้องการ

เมื่อเข้าระบบสำเร็จแล้วก็จะสามารถใช้บริการของ Microsoft 365 ได้