วิธีการเข้าใช้ internet มหาวิทยาลัย 

สำหรับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในระบบมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผู้ใช้งานจะต้องใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น และเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามนโยบายและคำแนะนำที่มีความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวเพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิธีการใช้งาน Internet มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่ Address bar แล้วพิมพ์ 1.1.1.1

ขั้นตอนที่ 2 : ใส่ Username และ Password

หลังจาก login ได้แล้วจะขึ้นข้อมูลตามรูปด้านล่าง เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเข้าใช้งาน internet มหาวิทยาลัยได้แล้ว