หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ IT ประชุมกลุ่มย่อย การจัดการความรู้ (KM) การจัดการสารสนเทศ
ศูนย์ IT ประชุมกลุ่มย่อย การจัดการความรู้ (KM) การจัดการสารสนเทศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดการคว ...
2018-02-12 10:32:00
เปิดตัว SSRU Application
เปิดตัว SSRU Applicationพร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแวดวงวิชาการ อัดแน่นเต็มแอพ- แหล่งข้อมูลทางวิชากา ...
2017-11-24 17:18:39
ประกาศอบรม ict
...
2017-11-24 17:21:41
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติกา ...
2017-11-24 17:23:03
ให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าสอบ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (ICT) ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ ข่าวสาร กิจกรรม จากการเข้าใช้งาน facebook fan page สำนักวิทยบริการและเทคโน ...
2017-08-21 13:18:36
ข่าวย้อนหลัง