หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์ IT > ให้นักศึกษา"ทุกชั้นปี" ที่ลงทะเบียนอบรม มาชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 23 ส.ค. 60 นี้เท่านั้น !!
ให้นักศึกษา"ทุกชั้นปี" ที่ลงทะเบียนอบรม มาชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 23 ส.ค. 60 นี้เท่านั้น !!

SSRU ADMIN
2017-08-24 22:12:39

ประกาศ !!!
ให้นักศึกษา"ทุกชั้นปี" ที่ลงทะเบียนอบรม มาชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 23 ส.ค. 60 นี้เท่านั้น !!

หากพ้นจากกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรมเทอมนี้

หากไม่สะดวกมาชำระเงินในวันดังกล่าว ติดต่อที่ 02-160-1233 หรือ inbox ในเพจ